Biroul de Traduceri S.C. Simona Haghighi S.R.L.
Traduceri în şi din toate limbile.
Informare privind protecţia datelor personale

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă informăm că datele dvs. personale din acest mail şi din documentele trimise spre traducere sunt colectate, stocate şi prelucrate numai în scopul efectuării traducerii şi emiterii documentelor legale de plată şi sunt păstrate în arhiva societăţii timp de minim 10 ani sau pe un alt termen, conform legilor aplicabile, în baza cărora se poate stabili un temei legal de stocare mai îndelungat. Aceste date nu vor fi folosite pentru alte scopuri decât cele declarate mai sus şi nu vor fi dezvăluite nici unei terţe parţi sau organizaţii, cu excepţia situaţiilor Ón care societatea este obligată printr-un mandat legal să le prezinte. De asemenea, vă informăm că aveţi dreptul de a solicita accesul la datele dvs. deţinute de societatea noastră, de a solicita rectificarea sau ştergerea lor, de a restricţiona prelucrarea lor, dreptul de a vă opune prelucrării lor şi dreptul la portabilitatea acestora. La aceste date au acces doar angajaţii şi colaboratorii societăţii şi doar pentru scopurile menţionate mai sus. Prin semnarea acestui document, Clientul îşi dă consimţământul ca datele sale cu caracter personal să fie colectate, stocate şi prelucrate pentru comanda de traducere ce face obiectul acestui document.